کاربرد مصالح هوشمند در مهندسی عمران

کاربرد مصالح هوشمند در مهندسی عمران

کاربرد مصالح هوشمند در مهندسی عمران

نوع فایل:power point

قابل ویرایش  28 اسلاید

 

قسمتی از اسلاید:

آلیاژهای حافظه دار دارای توانایی تغییر ساختار کریستالوگرافی خود در پاسخ به یک محرک، در قالب تنش یا حرارت هستند. این تغییر در ساختار به این معنی است که ماده ای که دارای یک شکل خاص در دما و سطح تنشی معین است، با تغییر دما و سطح تنش، شکل متناظر با آن تغییرات را خواهد گرفت.

 

فهرست:

مقدمه

مصالح ساختمانی هوشمند و کاربردهای آن

انواع مواد هوشمند:

ساز و کار آلیاژهای حافظه دار

مواد مغناطیسی

مواد پیزوالکتریک

مایعات الکتروکرولوژی

مواد الکتروشیمیایی

کاربردهای مواد هوشمند در ساخت و ساز


خرید آنلاین